background menu-link
videoklipy
lock
Login:
Heslo:
Neodhlašovat

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu a prodeji v internetovém vydavatelství Červený kůň, zastoupeném Ing. Františkem Řezníčkem, se sídlem Sofijská 1131/14, 405 02 Děčín 6, Česká republika, IČ 88519627, registrována na ŽÚ Magistrátu města Děčín ze dne 25.1. 2012, č.j.: 255/12/Ž/Dy, – Společnost Červený kůň není plátcem DPH.

 

Podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (poskytovatel) a kupujícího (zákazník) v souladu s právním řádem České republiky.

 

Internetový obchod www.cervenykun.cz je určen pouze občanům České Republiky a lze v něm nakupovat pouze české měně (CZK).

 

 

Identifikační údaje provozovatele prodejního místa

 

Název společnosti: František Řezníček - Červený kůň

IČ: 88519627

Adresa: Sofijská 1131/14, 40502 Děčín 6

 

 

Kontaktní údaje

 

Korespondenční adresa: František Řezníček - Červený kůň, Sofijská 1131/14, 40502 Děčín 6

E-mal: shop@cervenykun.cz

Telefon: 602-119-170

 

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

Předtím, než začnete službu využívat, přečtěte si tyto podmínky pozorně; kliknutím na tlačítko Dokončit objednávku vyjadřujete seznámení se a svůj souhlas s podmínkami, jakož i reklamačním řádem, které se tím stávají pro Vás právně závaznými.

 

K objednání vyberte zboží, řádně vyplňte objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti jsou podmínkou platnosti elektronické objednávky) a objednávku odešlete.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

 

V případě objednání fyzického zboží je místem dodání zboží adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. V případě objednání zboží v elektronickém formátu je místem dodání internetový obchod www.cervenykun.cz, odkud si může registrovaný kupující zakoupené zboží kdykoliv stáhnout v sekci Moje knihovna. V obou případech bude zboží dodáno do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky, nebo od přijetí platby na náš účet v případě platby převodem. Pokud kupující uvede do poznámky delší dodací lhůtu, je závazná tato dodací lhůta.

 

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím s podmínkou zaplacení jeho kupní ceny.

 

 

Způsoby platby

 

Uživatel může zaplatit cenu zboží jedním z následujících způsobů:

 

·         bankovním převodem na účet prodávajícího

·         na dobírku (hotově při převzetí zboží)

·         přes online platby platební brány GoPay

 

 

Cena zboží 

 

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně dalších poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit.

 

Cena dodání (poštovné) - Při platbě převodem z účtu nebo platební kartou expedujeme zboží až po připsání platby na náš účet. Jako variabilní symbol platby použijte číslo objednávky.

 

Česká pošta – doporučené psaní / balík do ruky (platba předem) .... 90,-

Česká pošta – doporučené psaní / balík do ruky (dobírka) .... 140,-

Osobní odběr Děčín .... 0,- (zde pouze platba předem na účet – v hotovosti peníze nepřijímáme)

 

 

Dodací podmínky

 

Zboží zasíláme dle váhy a rozměru zásilky, buď jako doporučené psaní nebo jako balík do ruky České pošty Vámi vybraným způsobem na adresu udanou nakupujícím. V případě nezastižení adresáta na udané adrese, Česká pošta skladuje zásilku sedm dní a poté ji vrací zpět prodávajícímu. V případě opakovaného doručení zásilky účtujeme znovu poštovné - více info:   http://www.ceskaposta.cz

 

Pokud si chcete objednat zboží hned, ale odeslat až později, napište tuto skutečnost do poznámky při dokončování objednávky v sekci Poznámka k objednávce.

 

Dodací lhůta - Vaše objednávky vyřídíme nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich odeslání.

 

 

Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

 

Pokud se rozhodnete objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, abyste ihned informovali provozovatele vydavatelství (písemně, emailem nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Objednávka je v takovém případě provozovatelem bezplatně stornována.

 

Kupující spotřebitel má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo již odeslané či jím přijaté zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu, v neporušeném stavu a nejlépe v neporušeném obalu na vlastní náklady - má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. V případě, že je zboží používáno a částečně opotřebováno, prodejce vypočte náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží a určí, o kolik bude snížena vrácená cena. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury (postačí kopie), nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník odešle vrácené zboží na adresu provozovatele. Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží ponížené o částku úměrnou opotřebení), na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení.

 

 

Záruční a reklamační podmínky

 

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího. Při reklamaci je nutné uvést důvod reklamace (popis závady) a zřetelně vadu označit. Reklamované zboží zašlete prodejci včetně kopie dokladu vystaveného prodejcem (kopie faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány). Pokud není uvedeno jinak, poskytujeme na zboží záruční lhůtu 24 měsíců od okamžiku převzetí zboží kupujícím.

 

Záruka se nevztahuje na následující případy:

 

·         zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením

·         zboží bylo poškozeno přírodními živly

·         zboží bylo poškozeno běžným opotřebením

 

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.

 

Dopravu zboží zpět k prodejci hradí zákazník. Zboží zaslané dobírkou nebude převzato. Reklamované zboží zasílejte na adresu Červený kůň, František Řezníček, Sofijská 1131/14, 405 02 Děčín 6, Česká republika

 

Reklamaci můžete podat:

 

·         Emailem: zašle e-mail na adresu shop@cervenykun.cz, do předmětu zprávy uveďte slovo „reklamace“.

·         Telefonicky: na telefonní číslo +420 – 602 119 170

 

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně nedohodne na delší lhůtě. Doručení nového zboží v případě oprávněné reklamace hradí prodávající. Reklamace se nevztahují na námitky k obsahu autorských děl.

 

 

Registrace a ochrana osobních údajů

 

Červený kůň (František Řezníček) je řádně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů a s osobními daty zachází tak, jak to vyžaduje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Úřadem pro ochranu osobních údajů jsme byli zaregistrování pod číslem 00042944 / 001 ze dne 13.04.2012.

 

Veškeré údaje, které v registračním formuláři zákazník uvádí, podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky. Zákazník vyslovuje souhlas s užitím svých osobních údajů za účelem dodání, řádné fakturace a případné reklamace objednaného zboží.

 

Registrací nebo vyplněním objednávkového formuláře v internetovém obchodě - nám sdělujete své osobní údaje. Garantujeme vám, že veškeré osobní údaje, které nám sdělíte, jsou chráněny před zneužitím třetí osobou. Stejně tak nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu s výjimkou těch, kteří se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka, jako jsou banky, pošta či dopravce apod., a to pouze v nutném rozsahu jejich činnosti na vyřízení objednávky (jedná se zejména o jméno, adresu a popřípadě číslo účtu či platební karty). Tato data nebudou poskytována reklamním, marketingovým, ani jiným obdobným společnostem. Zavazujeme se tedy k neposkytnutí těchto dat třetí straně a považujeme je za důvěrné.

 

Odesláním objednávky nebo vyplněním a odesláním registračního formuláře nám dáváte souhlas ke zpracování, shromažďování a používání svých osobních údajů a informací o uskutečněných objednávkách, a to na dobu, po kterou prodávající a internetový obchod provozují svou činnost, nebo do doby, než budou osobní údaje na vaše přání z databáze internetového obchodu vyřazeny. V případě vašeho přání budou osobní údaje z databáze internetového obchodu kdykoliv vyřazeny. Toto přání nám v případě potřeby sdělte prostřednictvím jakýchkoliv kontaktních údajů. Naše kontaktní údaje jsou vám rovněž k dispozici pro zaslání informace o změně vašich osobních údajů.

 

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen e-mailovou adresou a heslem. Uživatel má právo svůj uživatelský účet kdykoli zrušit. Poskytovatel má právo zrušit uživatelský účet uživatele v případě, že uživatel poruší podmínky poskytování služby.

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 

Autorská práva

 

Hudební nosiče (fyzické i v elektronickém formátu) jsou chráněny právy podle autorského zákona a jiných zákonů na ochranu duševního vlastnictví. Poskytovatel má oprávnění k poskytování autorských práv hudebních děl v rámci služby na základě smluvních vztahů s nositeli těchto práv.

Kupující je oprávněn užívat hudební nosiče výhradně pro svoji vlastní osobní potřebu. Kupující není oprávněn hudební díla a ni jejich část kopírovat v jakékoli formě nad rámec své osobní potřeby a není oprávněn zpřístupňovat ho dalším osobám. Kupující bere na vědomí, že je zakázáno hudební díla nadále rozmnožovat za účelem výdělečné činnosti, rozhlasovém či televizního vysílání nebo veřejné produkci.

 

Kupující bere na vědomí, že jakékoli jednání porušující shora uvedené zákazy je porušením práv na ochranu duševního vlastnictví s možností postihu podle příslušných zákonů. Rovněž tak je to důvodem k ukončení přístupu ke službě ze strany poskytovatele.

 

 

Stahování hudby a dalších souborů

 

Stažením se rozumí přenesení patřičného zip archívu obsahující hudební i nehudební soubory do sekce Moje knihovna. Tato sekce je osobním vlastnictvím kupujícího zákazníka a slouží mu jako jedinečný archivační prostor.

 

Provozovatel má právo celou sekci Moje knihovna nebo jeho část (album) zrušit - musí však informovat 30 dnů předem vlastníka knihovny.

 

V případě digitálního downloadu bude daňový doklad zaslán kupujícímu na vyžádání.

 

 

Věkové omezení

 

Uživatelé mladší 18 let by měli mít k využívání služby souhlas svých zákonných zástupců

 

 

Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

 

Není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se práva kupujících a prodávajícího občanských zákoníkem.

 

Podmínky nabývají svoji účinnost 1.11.2012, jejich aktuální znění je umístěno na stránkách www.cervenykun.cz.